Informasjon

  • Vi bruker Profixio TX til kampoppsett og resultatservice i turneringen.
  • Parkering skjer på området. Se kart for detaljer
  • Aktiviteter på turneringsområde:
    • Salg av mat og drikke
    • Gladiatorkamp
    • Loddsalg med fine premier