Håndballstyret

Håndballstyret i Sportsklubben Rival består av følgende medlemmer:

Navn Rolle Kontaktinfo
Tommy Jacobsen Styreleder 415 33 387
Tone Liset Lervåg Økonomiansvarlig  414 38 484
Jon Børge Horneland Materialforvalter  913 66 478
Wenche Skrede Styremedlem  930 70 855
Stina Kortgård Styremedlem  402 38 311