Retningslinjer for politiattester i Sportsklubben Rival

Ansvarlig for politiattester i Rival er for tiden Jorill Benjaminsen

Lenke til online søknad: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ 

Bakgrunn
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

1.Sportsklubben Rival krever at alle som innehar verv i klubben som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal ha politiattest.

Dette gjelder:

 • Lagledere, Trenere
 • Ansvarspersoner på cuper, samlinger, m.m. der det er overnatting

2.Informasjon om politiattester, lenke til søknad og kontaktinformasjon til ansvarlig i klubben skal til enhver tid være tilgjengelig på klubbens nettsted.

 

3.Klubben har til enhver tid oppnevnt en person som er ansvarlig for oppfølging av politiattester. I tillegg har Hovedstyret, styret i den enkelte undergruppe og den tillitsvalgte selv ansvar som spesifisert under:

 

Styret i den enkelte undergruppe skal:

 • Informere nye tillitsvalgte om kravet til politiattest.
 • Følge opp at nye tillitsvalgte kontakter klubbens ansvarlige for politiattester innen 14 dager.
 • Utveksle informasjon med ansvarlig for politiattester slik at de som mangler politiattest kan følges opp av styret i hver enkeltgruppe.

Den tillitsvalgte skal:

 • Sende mail til klubbens ansvarlig for politiattester med informasjon om navn, fødselsdato og type verv/ansvarsområde.
 • En mail med bekreftelse på formålet med politiattesten mottas innen 14 dager fra ansvarlig for politiattester.
 • Fylle ut søknadsskjema for politiattest online på side: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ Her logges det på enten med MinID, BankID, eller Buypass. Bekreftelse på formålet med politiattesten skal legges ved søknaden.
 • Politiattest skal enten vises eller sendes på mail til klubbens ansvarlig for politiattester innen 14 dager etter retur fra Politiet.

Ansvarlig for politiattester skal:

 • Sørge for at oversikt over personer med tillitsverv som har/ikke har politiattester til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for hovedstyret.
 • Sørge for å utstede dokument om bekreftelse av formålet med politiattester til de som tar kontakt for å få utstedt politiattest senest innen 14 dager etter mottak av forespørsel.
 • Sørge for å følge opp personer som ikke har søkt om attest eller ikke vist frem attester etter innsendt søknad, og holde Hovedstyret underrettet om dette.

Hovedstyret skal:

 • Ha informasjon om arbeidet med politiattester.
 • Frata personer som etter gjentatte forespørsler ikke sørger for å søke om/vise mottatt politiattest verv i Sportsklubben Rival.

 

ENDRING IFT GYLDIGHET AV EN POLITIATTEST;
Det er på tidspunktet en uavklart praksis mellom Politiet og NIF ift. gyldigheten av en Politiattest. Du kan lese mer om dette her.
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/

Inntil videre forholder SK Rival seg til denne praksisen.

 

Kalender

April
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012