Treningsavgifter Rival Håndball

Følgende treningsavgifter er vedtatt for sesongen 2019/20

Alder Treningsavgift Medl. kont.t Total Dugnader
Senior 2700,- 200,- 2900,- Arrangøransvar serie
fra 10. klasse 3300,- 200,- 3500,- Arrangøransvar serie
7. - 9. klasse 2500,- 200,- 2700,- Arrangøransvar
5. - 6. klasse 1600,- 200,- 1800,- Arrangøransvar
3. - 4. klasse 1300,- 200,- 1500,- Miniturneringer
2. klasse* 1300,- 200,- 1500,- Miniturneringer
1. klasse* 1000,- 200,- 1200,- Miniturneringer
Førskole* 600,- 200,- 800,- Miniturneringer

 

  • Treningsavtiften over er vedtatt av håndballgruppen mars 2019, og gjelder sesongen 2019/20
  • Avgiften er delt på halvparten vår og høst.
  • Avgiftssatsen for treningsgruppen bestemmes utifra treningsgruppens hovedvekt på alder.
  • Medlemskontigenten til Sportsklubben Rival er for alle spiller, trenere, lagledere og tilitsvalgte.
  • *Treningsavgiften for førskole til og med 2. klasse dekker ballspilltilbudet vårt, med delt sesong mellom håndball og fotball.
  • **Dugnader/innbetaling i regi av lagskasse administres av det enkelte lag etter behov.

 

 

Rabattordninger:
Barn som spiller på lag der en av foreldrene er trener eller lagleder, får 100% reduksjon på avgiften.
Utgangspunktet for fritak er max 3 stk på årstrinnet men er årstrinnet delt i flere lag gis det fritak for max 4 stk.