Treningsavgifter Rival Håndball

Følgende treningsavgifter er gjeldende for SK Rival Håndball;

Alder Treningsavgift Medl. kont.t Total Dugnader
Senior 2500,- 200,- 2700,- Arrangøransvar
15-16år 3000,- 200,- 3200,- Arrangøransvar
12-14år 2200,- 200,- 2400,- Arrangøransvar
10-11år 1200,- 200,- 1200,- Arrangøransvar
Mini 5-9 år 1000,- 200,- 1200,- Miniturneringer

 

Avgiften er delt på halvparten vår og høst

Medlemskontigenten til Sportsklubben Rival er for alle spiller, trenere, lagledere og tilitsvalgte.

Rabattordninger:

Barn som spiller på lag der en av foreldrene er trener eller lagleder, får 100% reduksjon på avgiften.
Utgangspunktet for fritak er max 3 stk på årstrinnet men er årstrinnet delt i flere lag gis det fritak for max 4 stk.