Miniring 2018-2019

Minihåndballspillere deltar på ringarrangment. Ringarrangementene denne sesongen er fordelt som følger, og som det fremkommer er Rival med i samtlige "ringer".

Det er to ringer for jentelag og 1 for guttelag. Se ellers retningslinjer fra Håndballforbundet knyttet til dette -> Retningslinjer mini NMR.pdf

Deltakelse på de forskjellige ringarrangmentene organiseres gjennom lukket Facebook gruppe for trenere og lageledere for minilag. Ta kontakt med din lagleder om spørsmål knyttet til disse arrangementer.

2018-10-22_17-48-44.jpg