froderival 2017-10-11 08:33:05

Treningsavgift

Treningsavgifter

Treningsavgifter Rival fotball 2018
LagAlderAvgiftMedlems.kontTotaltDugnader
Gutter/jenter* 5 år 600,- 200,- 800,- Rivalcup
Gutter/jenter 6-7 år 1300,- 200,- 1500,- Rivalcup
Gutter/jenter 8-9 år 1700,- 200,- 1900,- Rivalcup
Gutter/jenter 10-12 år 2000,- 200,- 2200,- Rivalcup
Gutter/jenter 13-14 år 2500,- 200,- 2700,- Rivalcup
Gutt 15-16 år 2800,- 200,- 3000,- Rivalcup
Herrer seniorlag   3000,- 200,- 3200,- Rivalcup
           
           


Avgiften er delt på halvparten vår og høst

*Avgift er ikke delt opp.


Medlemskontigenten til Sportsklubben Rival er for alle spiller, trenere, lagledere og tilitsvalgte.


Rabattordninger: Barn som spiller på lag der en av foreldrene er trener eller lagleder, får 100%reduksjon på avgiften.
NB! Utgangspunktet for fritak er max 3 stk på årstrinnet
men er årstrinnet delt i flere lag gis det fritak for max 4 stk.
Trenere i ungdomsfotball har egne kontrakter.


Forsikringer:
Barnefotballen er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.
Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, nier-, sjuer- og femmerlag.
Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2018 oger dekket med grunnforsikring.
Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon
og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.