froderival 2017-10-11 08:33:05

Treningsavgift sesongen 2018

Lag Alder Avgift Medlems.kon. Total Dugnader**
 Gutter/jente  Førskole*  600,-  200,-  800,-  Rivalcup
 Gutter/jenter  1. klasse*  1000,-  200,-  1200,-  Rivalcup
 Gutter/jenter  2. klasse*  1300,-  200,-  1500,-  Rivalcup
 Gutter/jenter  8-9 år  1700,-  200,-  1900,-  Rivalcup
 Gutter/jenter  10-12 år  2000,-  200,-  2200,-  Rivalcup
 Gutter/jenter  13-14 år  2500,-  200,-  2700,-  Rivalcup
 Gutt  15-16år  2800,-  200,-  3000,-  Rivalcup
 Herrer Seniorlag    3000,-  200,-  3200,-  Rivalcup

 

  • Avgiften er delt på halvparten vår og høst
  • Medlemskontigenten til Sportsklubben Rival er for alle spiller, trenere, lagledere og tilitsvalgte.
  • *Treningsavgiften for førskole til og med 2. klasse dekker ballspilltilbudet vårt, med delt sesong mellom håndball og fotball. Fakturering følger første skoleår etter rekruttering.
  • **Dugnader/innbetaling i regi av lagskasse administres av det enkelte lag etter behov.


Rabattordninger:
Barn som spiller på lag der en av foreldrene er trener eller lagleder, får 100%reduksjon på avgiften.
NB! Utgangspunktet for fritak er max 3 stk på årstrinnet
men er årstrinnet delt i flere lag gis det fritak for max 4 stk.
Trenere i ungdomsfotball har egne kontrakter.

Forsikringer:
Barnefotballen er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.
Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, nier-, sjuer- og femmerlag.
Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2018 oger dekket med grunnforsikring.
Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon
og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.