Retningslinjer for bruk av ferjekort

Kontakt Torill Karin Sætre på: torill.setre@live.no eller 482 11 265, 2-3 dager før kortene skal brukes for å avtale levering.
Rival dekker utgifter for obligatoriske serie- cupkamper og miniturneringer. Treningskamper etter avtale.

De som låner ferjekort skal ikke levere det til noen andre.
Kortene skal leveres tilbake senest dagen etter det er brukt.

Rival fotball dekker utgifter til følgende:

  • For inntil 3 biler, 5-10 spillere, trener og lagledere til 3-er, 5-er, 7-er lag.
  • For inntil 5 biler, 16-18 spillere, trenere og lagleder til 9-er og 11-er lag.

Brukes det ikke ferjekort, dekkes ikke tapt rabatt.
Skjema med kvitteringer skal leveres.