Jørund Dahle 2017-10-25 11:15:27

Ski informasjon generell

Skikretsen

Mye informasjon om det som skjer i kretsregi. Terminlister, samlinger etc.

Aktivitetsbank

Godt verktøy for planlegging av treninger

Preppevideor mm

Gode videoressurser for prepping og behandling av kanter, skiteknikk mm.