Kontaktinformasjon Rival Alpint

Leder Alpingruppa: Jørund Dahle, tlf 413 33 699

Kasserer: Torstein Tafjord